Toiminta

 

VauvaSuomi kokoaa yhteen asiantuntijoita ja jakaa eteenpäin varhaiseen vuorovaikutukseen, kiintymyssuhteisiin ja aivojen neurobiologiseen kehitykseen liittyvää asiantuntijatietoa.

VauvaSuomi toimii yhteistyössä vaikuttamalla perheisiin, perheiden kanssa työskenteleviin ammattilaisiin, työnantajiin, yhteiskunnallisiin vaikuttajiin ja päättäjiin.

VauvaSuomi pyrkii edistämään yhteiskunnallista muutosta kohti vauvalähtöisiä asenteita ja perheiden voimaantumista. Se toimii median ja yhteistyöverkostojen kautta tai mallintamalla vauvalähtöisiä toimintoja.

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 3.6.2015 STM:n kabinetissa. Suunnitteluvaiheessa verkostossa ovat olleet mukana STM, THL, TTL, Marttaliitto,Väestöliitto, Lastensuojelun keskusliitto, Itla, Ensi-ja turvakotien liitto, MLL ja Pirpana ry.

Yhteistyössä Metropolian kanssa on luotu ideoita ja konsepteja, kuten Vauvafestarit, Läsnäolo-kampanja, Isien kurssi, Neuvolan kohtauspaikka haastavien vauvojen perheille ja Vauvan Viemää-TV- formaatti. Ideoita kehitetään ja testataan edelleen.

Väestöliiton kanssa on tehty yhteistyössä videohaastattelut professori Kaija Puuran ja professori Liisa Keltikangas-Järvisen kanssa. Ne ovat katsottavissa kohdassa VIDEOT

VauvaSuomi on osallistunut mielenterveysalan järjestöjen yhteisen Mielenterveyspolin kanssa animaatiosarjan ”Sinnebilder – Mielikertomuksia – Mind Scapes” tekemiseen, jonka on toteuttanut Antonia Ringbom. Sarjan yksi osa käsittelee pienen keskosvauvan menettämistä ja perheen selviytymistä eteenpäin. Katso jakso TÄÄLTÄ

 
toimintasuunt_test2.png
 

Perheille

enemmän iloa, tukea, ymmärrystä, yhteisöllisyyttä, rentoutta ja toimivia malleja arjen haasteisiin, asennemuutosta, vähemmän syyllisyyttä ja häpeää. Isien hoivavastuun ja kannustuksen lisääntymistä.

Neuvoloille ja ammattilaisille

tukea varhaisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen ja toimivien mallien jakamista laajempaan käyttöön, tutkimustiedon hyödyntämistä nykyajan tarpeisiin, koulutussisältöjä ja uusia ratkaisuja sote-muutoksissa, digitaalisuuden hyödyntämistä.

Yritysmaailmaan ja työelämään

joustavampia ratkaisuja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Lapsimyönteisyyttä ja perhekeskeistä asennoitumista kaikkien parhaaksi. Isien merkityksen kasvavaa huomioimista.

Mediaan ja päätöksentekoon

vauvan ääni kuuluville. Vauvan päivä ja stressitönvauva-aika osaksi yhteistä iloa ja yhteisvastuullisuutta. Vuoropuhelua eri toimijoiden kesken.

VAIKUTTAMISEN TAVOITTEEMME

- Työelämän muutos (työn ja perheen toimivampi yhteen sovittaminen)

-Mediavaikuttaminen – vauvanpäivä ja vauva-ajan merkityksen nostaminen (myös kaikissa meissä piilevänä voimavarana)

-Neuvoloihin rakenteelliset ratkaisut kokonaisvaltaiseen ja nykyaikaiseen perheen kohtaamiseen ja neuvontaan

-Perheisiin asennemuutos: ensimmäisen vuoden kiintymyssuhteilla merkittävä vaikutus lapsen myöhempään kehitykseen ja elämään

MUUTOKSET

- edistää suomalaisen yhteiskunnan, toimijoiden ja työelämän muutosta entistä perheystävällisemmäksi

- isien hoivaoikeuden lisäämistä perheissä/kotitalouksissa, kannustaen isiä käyttämään perhevapaa mahdollisuuksiaan

- kehittää uusia malleja perheystävällisen työkulttuurin ja vauvamyönteisen yhteiskunnan edistämiseksi työpaikoilla

- mahdollistaa lapsiperheiden vanhemmille tietoa, materiaaleja, kohtaamisia

- edistää työpaikkojen, kansalaisjärjestöjen, yksityisen, julkisen sektorin sekä työmarkkinatoimijoiden ja median vuoropuhelua

 
 
 
 
 

YHTEYSTIEDOT

merjamaaria.turunen@vauvasuomi.fi

marianne.heikkila@vauvasuomi.fi

sinikka.makela@vauvasuomi.fi

arto.tuominen@vauvasuomi.fi

hanna.sellergren@vauvasuomi.fi

minna.pahkin@vauvasuomi.fi


YHTEISTYÖSSÄ